Пошук  
Про банк
Філії та відділення
Банкомати та термінали
Інформація
Річний звіт
 
Річний звіт 2006
 
Консолідований річний звіт 2006
 
Річний звіт 2005
 
Річний звіт 2004
 
Річний звіт 2003
Послуги
Контакти

Річний звіт 2006

Акціонерний Банк
“Експрес-Банк”

Річний звіт
за 2006 рік

Титульна сторінка

Супровідний лист до річної звітності за 2006 рік

Загальна інформація про діяльність банку

Баланс станом на 31 грудня 2006 року  (на кінець дня)

Звіт про фінансові результати станом на 31 грудня 2006 року  (на кінець дня)

Звіт про власний капітал станом на 31 грудня 2006 року  (на кінець дня)

Таблиця 1.  Зміни та рух капіталу за 2006 рік

Таблиця 2.  Зміни та рух капіталу за 2005 рік

Звіт про рух грошових коштів станом на 31 грудня 2006 року  (на кінець дня)

Примітка 1. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА БАНКУ

Примітка 3. Кошти в інших банках

Примітка 4.  Цінні папери  в торговому портфелі банку

Примітка 5.  Цінні папери  в  портфелі банку на продаж

Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів

Примітка 8. Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії

Примітка 9. Основні засоби та нематеріальні активи

Примітка 10. Нараховані доходи до отримання

Примітка 11. Інші активи

Примітка 13. Кошти клієнтів

Примітка 14. Боргові цінні папери, емітовані банком

Примітка 15. Нараховані витрати до сплати

Примітка 16. Інші зобов’язання

Примітка 17. Статутний капітал

Примітка 18. Дивіденди за акціями

Примітка 19. Процентний дохід

Примітка 20. Процентні витрати

Примітка 21. Торговельний дохід

Примітка 23. Загальні адміністративні витрати

Примітка 24. Витрати на персонал

Примітка 25. Чисті витрати на формування резервів

Примітка 26.  Витрати на податок на прибуток

Примітка 28. Розрахунок чистого та скоригованого чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію

Примітка 30. Потенційні зобов’язання банку на кінець року

Примітка 32. Валютний ризик

Примітка 33. Ризик ліквідності

Примітка 34. Процентний ризик

Примітка 35. Операції пов’язаних сторін

Організаційна структура АБ "Експрес-Банк" станом на 01 січня 2007р.

Висновок незалежних аудиторів щодо фінансових звітів АБ"Експрес-Банк" за 2006р

Висновок незалежних аудиторів щодо відповідності фінансової звітності АБ"Експрес-Банк" до інших законодавчих та регулятивних вимог 

Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності АБ "Експрес-Банк" за 2006 рік

Copyright © 2004 "Експрес-Банк"
Використання матеріалів можливе за умови посилання на expres-bank.com.ua

Розробка - Finport Technologies Inc

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС
м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 25

Головна Мапа сайту Зворотній зв'язок

  EUR RUR USD
НБУ  6.021 0.180 5.050
"Експрес-Банк"  5.950/
6.200
0.170/
0.182
5.050/
5.170
докладніше » 

18.05.2007

Джус Юрій Микитович звільнений з посади Голови Правління АБ "Експрес-Банк" за власним бажанням

10.05.2006

З початку року АБ “Експрес-Банк” збільшив емісію платіжних карток на 5%, загальна кількість працюючих карток станом на 01.05.06 р. складає 543 тис.

10.05.2006

У квітні АБ “Експрес-Банк” отримав прибуток у розмірі більше 2,8 млн. грн.


Всі новини
Для підписки на новини введіть свій e-mail
   

Форма відмови від підписки